|

Unia Europejska

Tytuł Projektu

 

WORKER-PRO - dedykowany kompleksowy system wspierający wielowarstwowe procesy biznesowe w branży usługowej.

 

Cel Projejktu

 

Celem projektu jest rozwinięcie w Polsce Wschodniej działalności biznesowej SOFTWARE PRO Sp. z o.o w oparciu o innowacyjne rozwiązanie WORKER-PRO - dedykowany kompleksowy system wspierający wielowarstwowe procesy biznesowe w branży usługowej oraz wypracowany w procesie inkubacji model biznesowy. Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania docelowo pozwoli na sukcesywny rozwój funkcjonalności systemu, znaczącą rozpoznawalność rozwiązania i dobrą pozycję na tle ewentualnej konkurencji, rosnące wymierne rezultaty finansowe ze sprzedaży produktu, satysfakcjonujące oceny jakości odzwierciedlające odpowiedź systemu na potrzeby użytkowników, ale też możliwe będzie zwiększenie zasobów osobowych, materialnych i niematerialnych Spółki.

 

Całkowite wydatki na realizację projektu
Wydatki ogółem 1 295 747.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne 1 176 400.00 PLN
W tym VAT 0.00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 999 940.00 PLN
% dofinansowania 85.00%

 

Wskaźniki rezultatu:

 

Wskaźnik dotyczy wprowadzenia na rynek innowacji produktowej - autorskiego systemu WORKER-PRO.

509393161